Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka č. 4 - Mistr Jan Hus a literatura doby husitské

20. 5. 2009

4. A

Mistr Jan Hus a literatura doby husitské

 

Husovi předchůdci:

Jan Milíč z Kroměříže- česky, z chudé vrstvy, založil kazatelské centrum v Betlémské kapli, kniha – Antikrist = ďábel, satan

Matěj z Janova- kázal v latině

Konrád Waldhauser – němec, kázal z německém jazyce v Betlémské kapli, bible do němčiny, kritizoval církev

Tomáš Štítný ze Štítného- zeman (příslušník nižší vrstvy), jižní Čechy, studoval na Pražské univerzitě, kázal v Praze

                       

1.Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – obsahují traktáty = odborné pojednání o otázkách náboženských, patří sem rozhovor křesťanských ctností, popis svátostí, kritika šlechty, odpustky

2.Řeči besední- náboženské otázky

3.Řeči svátečné a nedělní- biblická témata

 

Husitská literatura- církev prodává odpustky

                        - církev -vnitřní schéma- 2 papežové- Řím

                                                                                   - Paříž

                        - husité- kališníci- podobojí= krev, víno, chléb

                        - církev získává čím dál větší finanční prostředky – daně, desátky, vybírá za svatby, pohřby, narození dítěte, zpověď)

1409- Dekret Kutnohorský- poměr hlasu pro Čechy

1434- bitva u Lipan

 

Jan Hus

 

-narodil se v Husinci u Prachatic 1371 a zemřel 6. 7. 1415 – upálen v Kostnici jako kacíř, popel vhozen do Rýna a následkem toho byly husitské války – 1410 - 1433

- od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě

-kněz od r. 1400; 1402- kázal v Betlémské kapli

-jeho vzor byl John Wycliffe (angličan, kritizoval církev)

- zasloužil se o překlad a vydání Kutnohorského dekretu

- kázal v češtině

- později se uchýlil na Kozí hrádek a poté na hrad Krakovec

Odstranil spřežkový pravopis.

Pro změkčení souhlásky se používalo „z“ např. „czaap = čáp“; délka samohlásky se psala zdvojením.

Zavedl diakritický pravopis „cáp“ .

Tečka à nabodeníčko krátké, z tečky vznikl háček „čáp“

Čárka à nabodeníčko dlúhé.

- díla- Výklad Viery

        - Desatera a Páteře- rozbor zákl. náboženských otázek pro běžný lid

                                      - vysvětluje desatero božích přikázání; Páteř= Otčenáš jen si…..

        - Dcerka- určená ženám a dívkám, nejen náboženství, praktické rady do života, úloha Betlémské kaple

         - Knížky o svatokupectví- nejvíc kritizuje církev(odpustky)

         - O církvi- psaný latinsky

                         - v rozporu s církví

                         - církev tvrdí, že hlavou církve je papež, který všechno řídí; podle Husa je to J. Kristus a papež je jen služebník, plnící požadavky Bible

         - Postila- výklad kázání

         - Listy přátelům – dopisy z Kostnice

 

Král – Václav IV, syn Karla IV, jeho selhání jako panovník, zavinil jeho otec – syna

rozmazlil.

Už od dětství musel plnit státnické úkoly, kterým nerozuměl à tím si znechutil panování.

V dějinách zobrazován jako opilec a neschopný panovník. Neshody s bratrem Zikmundem.

Václav IV, J.Husa podporoval à schválen Dekret Kutnohorský. Pak se od něj odvrací, na jeho záchranu v kostnici nepodnikl.

Zikmund (bratr Václava IV), (přezdívka - liška ryšavá).

Po smrti Václava IV, se nechal korunovat na krále, husité ho neuznali.

 

Petr Chelčický

 

- nebyl kněz, ale zeman (nižší šlechtic)

-pochází z jižních Čech

-tvorba zasáhla i cizí země

- odmítal jakýkoli boj

-myšlenky vedli k založení Jednoty bratrské- založena 1458

- skupina proti násilí, propagující vzdělanost

                                                                      - rozvinuto v 15. – 16.st.

                                                                      - centrum v Orlických horách je Kunvald

                                                                      - poslední biskup je Jan Ámos Komenský

-díla- O boji duchovním- dokazuje, že není dobré bojovat fyzicky, ale nepřátele přesvědčit. Husité jsou ochránci boží pravdy a ďábel se usídlil ve zbytku nehusitské církve.

       - O trojím lidu- traktát- rozděluje společnost do 3vrstev- panovníků- vlastní veškeru půdu a určují poddaným způsob života

                                                                   - duchovní- páni nad věřícími, určují jak mají žít

                                                                    - poddaní- vyvrací, že veškerá práva a pravda by měli mít jen bohatí, ale pravdu má i ten co vyhází z Bible, jestli chudí mají pravdu, tak se mají postavit proti bohatým i papežovi.

        - Sieť viery pravé- přirovnává církev a věřící k jedné velké rybářské síti, a čím jsou věřící silnější a církev moudřejší je síť silnější. Síť ničí papež a kněží co prodávají odpustky.

 

Další husitská literatura

-Jistebnický kancionál- bez autora

                                    - kancionál- soubor duch- písní; r. 1450

                                    - 3části- písně ke mším

                                                - písně liturnické

                                                - písně bojové- Ktož jsú boží bojovníci; Povstaň, povstaň, veliké město Pražské(-centrum husitství byla Praha)

-Žižkův vojenský řád- soupis pravidle, jak se chovat v armádě

                                  - armáda zocelená, vzdělaná a vybírat si lidi

-Budyšínský rukopis- poezie, próza….;r.1420

     - skladby- Hádání Prahy s K. Horou- alegorie- jednotlivá města zastupují něco- Praha- husity

                                                                  - K- Hora- Zikmunda

                                                                 - spor vyhrála Praha

                     - Žaloba Koruny české- obviňují Zikmunda za upálení Mistra Jana Husa

                    - Porok Koruny české- porok- výmluva, výtka

                                                           - nemířeno proti tomu, že Zikmunda byl korunován

 

Václav Šašek z Bířkova ( z Mezihoří)


- autor píšící v době husitské,ale nepíše o husitství

- byl v druženi Jiřího z Poděbrad; cestovali po Evropě

Dílo:

Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa- původní spisek se nedochoval

- doputují až do jižní Evropy, kde je podle nich konec světa

- podle této knihy A- Jirásek napsal – Z Čech až na konec světa 

 

Názvy:

Postila

= souvislý výklad biblického textu

Kancionál

= soubor duchovních písní určených pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu