Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázka č. 3 - Hodnocení národního hospodářství

20. 5. 2009

3

Hodnocení národního hospodářství


Národní hospodářství je  složitý systém tvořený strukturami, který se musí chovat podle platných právních norem ve státě a jeho funkcí je uspokojit potřeby obyvatelstva v daném státě.

Podniky ve státě se společnými znaky se sdružují do odvětví, jako jsou potravinářství, textilní průmysl či školství a seskupením hospodářských odvětví na základě podobných znaků vznikají hospodářské sektory, kterými jsou:
1. Primární sektor, jež představuje prvovýrobu, tj. jinak zemědělství, lov a lesnictví, rybolov a těžební průmysl.
2. Sekundární sektor. Sem patří zejména průmysl jako je automobilový, textilní, stavební apod., ale řadíme sem také výrobu a rozvod elektřiny a plynu a zásobování vodou.

3. Terciální sektor zahrnuje služby výrobě a obyvatelstvu. Jsou to zejména doprava, hotely, kosmetika, školství, zdravotnictví, restaurace, kadeřnictví, zkrátka vše, co nás napadne jako služba.

4. Kvartální je poslední sektor, kam patří věda a výzkum.

Národní hospodářství se hodnotí pomocí magického čtyřúhelníku:

hrubý domácí produkt (HDP)                                            inflace

 

                       nezaměstnanost                                              čistý vývoz

                                                                                                       (vývoz – dovoz)

 

Může to být i více úhelník či trojúhelník, záleží na dané vládě, jak ho zadá čili magický čtyřúhelník jsou úkoly vlády, jak by mělo hospodářství fungovat. Magickým se nazývá proto, že všechny jeho části nejdou splnit.

 

Hrubý domácí produkt

 

- množství statků a služeb, které ekonomika vyprodukuje zpravidla za jeden rok pomocí výrobních faktorů na daném území.

 

Výpočet HDP tzv.- zbožová metoda:

C + G + I + X

C – značí spotřebu domácností ( výdaje, nakupování – 2/3 z celého HDP)

G – vládní výdaje ( školství, zdravotnictví, obrana)

I – investice soukromích firem ( stroje, budovy)

X – čistý vývoz (vývoz – dovoz = export – import neboli zde se vyrobilo, ale prodává se v cizině)

Hrubý domácí produkt se počítá ve:

a)       stálých cenách – přepočet na základnu (např. rok 2000 – 2005: 106,5 % nárůst oproti základně) – reálné HDP

b)      běžných cenách – v cenách roku – nominální HDP

 

Spotřeba:

80 kg masa / osoba / rok

2243 cigaret / osoba / rok

 

Hrubý domácí produkt zjišťuje český statistický úřad jak v České republice, tak v okolních státech.

V České republice je nyní HDP 3 000 miliard korun.

HNP – hrubý národní produkt je množství statků a služeb vytvořených výrobními faktory ve vlastnictví občanů té země

 

Hrubý domácí produkt – naše země, území našich a zahraničních firem na našem území

Hrubý národní produkt – češi v zahraničí

 

Inflace

 

        -     růst cen zboží a služeb

-          počítá se metodou tzv. spotřebního koše (porovnání asi 700 výrobků a služeb se zvoleným obdobím)

-          Mírná inflace- jednociferné číslo (do 5% nebo 6%)

-          Pádivá inflace- dvojciferné číslo

-          Hyperinflace- trojciferné číslo

 

Inflace tažená nabídkou - zdraží se vstupy do výroby a tím se zvýší ceny  a platy a náklady a pak je to stejný jako s poptávkou!

 

Inflace tažená poptávkou - poptávka se zvyšuje, tím pádem i ceny, platy a náklady = díky tomu ČNB zvedá úrokové sazby, aby si lidé dávali peníze do banky a tím ČNB stahuje peníze z trnu…. A takto se to opakuje dokola.

 

Nezaměstnanost

 

                -Dobrovolná – nechtějí pracovat

                -Nedobrovolná – lidé, kteří chtějí pracovat, ale nemohou práci sehnat

Výpočet nezaměstnanosti : nedobrovolná nezaměstnanost / ekonomicky aktivní obyvatelstvo * 100.

 

Dělí se na:

 1.Frikční(krátkodobá) - stav kdy hledáme práci po krátkou dobu třeba po skončení školy nebo po mateřské dovolené (tzv. mezipráce)

             2.Strukturální - souvisí s útlumem některých odvětví (těžba uranu)

             3.Cyklická - souvisí s celkovým útlumem ekonomiky – propouštění zaměstnanců

Nezaměstnanost z pohledu prac. síly - nabídka je větší než poptávka (než pracovní možnosti)

-ovlivňují to faktory (vzdělání, kvalifikace, manuální zručnost, dostupnost)

 

-v ČR je současně 6-7% nezaměstnaných.

-20%- nezaměstnanosti je Karviná, Ostrava, Louny, Chomutov, Most a Jeseník

-2%- Praha a střední Čechy

 

Opatření státu proti nezaměstnanosti:

 

a) Aktivní : rekvalifikace- platí nám stát když jsme na úřadu práce a vytváří dotovaná místa pro absolventy pracovních škol.

 

b) Pasivní: podpora v nezaměstnanosti - snižuje se po delší době až na min. 3126 Kč.

 

Jak bojovat s nežádoucí ekonomikou? Hospodářská kriminalita jako například nelegální peníze je stará jako lidstvo samo a ze dne na den nezmizí. Porušování zákona se řadí do šedé a černé ekonomiky, aby se vědělo, jak velkou hodnotu má daný zločin.

 

Šedá ekonomika je porušování běžných etických a morálních norem společnosti, ale jsou většinou pouze na hranici zákona, a proto jsou těžce postižitelné. Nejrozšířenější je v šedé ekonomice podplácení, kdy se šidí nejen firma,  ale dokonce i stát. V této věci se většinou pouze odhaduje a těžko dokazuje. Korupci sleduje nezávislá organizace Transparency International po celém světě.

 

Nebezpečnější ekonomikou je ekonomika černá. Je to porušování zákonů země, ale mohou být porušovány i mezinárodní. Tyto zločiny se dají prokázat a samozřejmě poté následuje trest. Pokud mluvíme o jednotlivcích, jsou to krádeže, padělání peněz, podvody, neplacení daní, daňové úniky apod. Patří sem ale i organizovaný zločin jako jsou mafie – ti soupeří mezi sebou, vedou války, ale také spolupracují. Škody z těchto band jdou vyčísleny na několik miliard korun a tyto peníze se neztrácí, ale z těchto nelegálních peněz se dostávají do legálního oběhu. Tomuto procesu se říká ,,praní špinavých peněz,,. Za tyto peníze se kupují akcie, vily, restaurace a díky tomu se z černých peněz stávají peníze bílé (legální) nebo šedé (podplácení). Nejvíce jsou tyto mafie v Kolumbii, Japonsku nebo Itálii.